HOME > ČLÁNEK
Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
OBALY
 
 : DODAVATELÉ
 : PRODUKTY
 : POPTÁVKY Přidat
 : NABÍDKY
 : PRACOVNÍ MÍSTA
 : NOVINKY
 : PORADNA
 : DISKUZE
 : O projektu
 : NapiĹĄte nĂĄm
 : Inzerce
  PŘIHLÁŠENÍ  
  IČ  
  HESLO  
  CZ SK  
Nev�te heslo?
 


 SeĹĄĂ­vačky.cz

 SeĹĄĂ­vačky a kartonĂĄĹžnĂ­
 spony. E-SHOP

 www.sesivacky.cz

 Josef Kihlberg
 VĂ˝robce kartonĂĄĹžnĂ­ch
 seĹĄĂ­vaček.

 www.josef-kihlberg.eu

 MEZGER GmbH
 Specialista na ĹĄitĂ­
 kartonĹŻ a sponkovačky.

 www.mezger.cz

 
  Edituj ďż˝lďż˝nek  
 
  Protiskluzové podložky pro zajištění nákladu  
     
  Autor: Ing. Jaroslav KREJCAR, Ph.D.  
  Datum: 20.9.2009  
     
     
 

Množství prostředků vynaložených na zajištění nákladu přepravovaného na silničním nákladním vozidle se mimo jiné odvíjí od velikosti třecí síly, vznikající mezi ložnou jednotkou a ložnou plochou vozidla. Tím, že třecí síla stěžuje pohyb nákladu a drží ho do určité doby na svém místě, vytváří ideální podmínky pro jeho přirozené zajištění.

Kolik procent zajištění nákladu může být vstřebáno třením, závisí mimo jiné na povrchové struktuře styčné plochy nákladu a ložné plochy vozidla, na které je náklad uložen. Protože styčná plocha každého tělesa ( jak nákladu, tak ložné plochy ) vykazuje určitou členitost ( není ideálně hladká ), dochází k tomu, že obě plochy do sebe v místě styku zapadají. Vzniká tak tzv. mikrospojení, které zajišuje náklad v základní poloze až do určitého stupně namáhání. Velikost takového namáhání závisí na členitosti a přilnavosti obou styčných ploch a na jejich stavu ( jsou-li suché, mastné nebo mokré ) a vyjadřuje se pomocí součinitele ( někdy také koeficientu ) tření. Z důvodu podchycení dynamiky dopravních procesů se nepoužívá pro zajištění nákladu součinitel statického tření, ale součinitel tření dynamického.

Pro potřeby výpočtu zajištění nákladu je nutno vycházet z nejpřesnějších hodnot součinitele tření. Pokud existují jakékoliv pochybnosti o přesnosti hodnoty součinitele tření, je nutné ji zjistit pomocí zkoušky. Naše akreditovaná zkušební laboratoř nabízí zákazníkům možnost ověřit nebo zjistit hodnoty součinitel tření pro libovolné dvojice materiálů a tím zajistit maximální přesnost při výpočtu. Nejsou-li k dispozici prokazatelné hodnoty součinitele tření, je možno využít údaje uvedené v nakládacích normách nebo předpisech. Jsou-li však tyto údaje uváděny v určitém rozpětí a existují-li o hodnotě součinitele tření jakékoliv nejasnosti, je nutno z důvodu bezpečnosti při výpočtu použít vždy nejnižší uvedenou hodnotu. Ve výjimečných případech je možno určit hodnotu tření hmatem ( čím drsnější je povrch materiálu, tím vyšší je hodnota součinitele tření ). Nebude-li k dispozici žádná z výše uvedených variant lze si vypomoci třemi základními hodnotami, které se v denní praxi nejčastěji opakují. Jedná se o následující dvojice materiálů : kov na dřevo ( m = 0.2 ), dřevo na dřevo ( m = 0.3 ) a protiskluzová podložka z gumových granulátů ( m = 0.6 ). Tyto hodnoty jsou však orientační a lze je využívat pouze v případech, kdy je náklad uložen na čistých, nemastných a suchých ložných plochách. Vždy je však nutno mít na vědomí, že nepřesnosti v hodnotách součinitele mohou výrazně ovlivnit množství zajišovacích prostředků a tím i bezpečnost přepravovaného nákladu.

Toto tvrzení nejlépe dokumentuje následující tabulka, ve které jsou uvedeny počty upínacích pásů, použitých k zajištění nákladu přivázáním, při různých hodnotách součinitele tření. Z údajů jednoznačně vyplývá, že nejvyššího počtu upínacích pásů bude nutno použít při nízkých hodnotách součinitele tření ( m = 0.1 až 0.3 ). Bude-li naopak k zajištění nákladu použita protiskluzová podložka ( m = 0.6 ), počet pásů se sníží na minimum.

součinitel tření m

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

počet upínacích pásů potřebných k zajištění nákladu přivázáním

70

30

17

10

6

4

Tabulka počtu upínacích pásů při zajištění nákladu přivázáním

Poznámka : počty upínacích pásů platí pro náklad o hmotnosti 10 000 kg

a upínací pásy s předepínací silou FPSVP ( STF ) 500 daN, výpočet platí při brždění vozidla.

Jak již bylo řečeno v úvodu tohoto článku, má na zajištění nákladu zásadní vliv také stav ložné plochy. Je proto nezbytné, aby každý řidič silničního nákladního vozidla dbal o čistotu ložné plochy a před každou nakládkou ložnou plochu řádně zametl a vyčistil.

Jedním z prostředků, který zásadním způsobem mění ( zvyšuje ) hodnoty součinitele tření mezi nákladem a ložnou plochou vozidla a vytváří tak základní předpoklady pro zajištění nákladu, jsou protiskluzové podložky. Protiskluzové podložky jsou vyráběny z různých druhů protiskluzových materiálů, u kterých se hodnota součinitele tření pohybuje v rozpětí od m = 0.4 do m = 0.8. Jednou ze základních podmínek používání protiskluzových podložek je jejich kvalita, která musí být doložena odpovídajícím certifikátem. V praxi to znamená, že kontrolovaný řidič musí tento certifikát předložit kontrolnímu orgánu ( musí ho tedy vozit s sebou ). V následující části jsou uvedeny protiskluzové podložky, které nabízí zákazníkům naše společnost.

Nejčastěji jsou našimi zákazníky používány gumové protiskluzové podložky TRANSPOFIX. Jsou vyrobeny z recyklovaných gumových granulátů a speciálního pojiva ( lepidla ). Tvar a množství použitého granulátu a pojiva určuje jakost protiskluzové podložky. Ta se vyjadřuje pevností proti přetržení, tvrdostí ( hloubce, do které se může vtlačit náklad ) a samozřejmě hodnotou součinitele tření. Podle zkušebních zásad by tato protiskluzová podložka neměla být stlačena hmotností nákladu o více než 30% její tloušky a součinitel tření by se měl pohybovat v rozpětí od 0.5 do 0.6 ( doloženo certifikátem ). Protiskluzové podložky TRANSPOFIX dodáváme v tlouškách od 3 do 60 mm, v černé barvě a v libovolných rozměrech.

Protiskluzové podložky z gumových granulátů mohou být opatřeny samolepicí vrstvou


Příklad použití protiskluzových podložek z gumových granulátů

Vedle protiskluzových podložek z gumových granulátů TRANSPOFIX jsou naší společností uváděny na trh další standardní protiskluzové materiály, jejichž účinnost je minimálně stejná nebo vyšší. Mezi nejvýznamnější patří protiskluzová podložka TRASPOFAS s koeficientem tření m = 0.6 ( doloženo certifikátem ). Podložka je vyrobena z plstěné drtě a oboustranného umělohmotného protiskluzového materiálu. Vzhledem k materiálům ze kterých je podložka vyrobena, upřednostňujeme její používání především při přepravním balení nebo pro zajištění nekovových druhů nákladu ( šetrná k výrobkům s citlivým povrchem ) např. papírových rolí, kartónových nebo dřevěných přepravních obalů, paletových jednotek atd.. Základní rozměrová řada podložky je 800x30x3 mm, mohou však být dodávány v dalších rozměrech.

Protiskluzová podložka TRANSPOFAS je šetrná k zajišovanému nákladu

Vrcholem ve skupině standardních protiskluzových podložek je umělohmotná podložka TRANSPOFOAM. Jedná se o nově vyvinutou protiskluzovou podložku se speciálního polyetylénu, u kterého součinitel tření dosahuje hodnoty m = 0.8. Tato hodnota snižuje dodatečné zajištění nákladu na minimum. S výhodou se používá jak při přepravním balení, tak především při zajištění nákladu v silniční dopravě. Podložky dodáváme v základní rozměrové řadě 800x300x3 mm, mohou však být dodávány i v jiných rozměrech.

Protiskluzová podložka TRANSPOFOAM má vysoký součinitel tření

Mezi speciální protiskluzové podložky dodávané naší společností patří také protiskluzová ( lepicí ) mřížka TRANSPOTEX. Podložka je vyrobena z umělohmotné mřížky opatřené speciální lepicí hmotou, zaručující dokonalou fixaci nákladu nebo výrobku. Používá se především pro zajištění papírových rolí, kartónových přepravních obalů, pytlovaného materiálu a celé řady dalších ruhů zboží. Mřížku dodáváme v rolích o délce 250 m a šířce 80 mm.

Typickým příklad použití protiskluzové mřížky TRANSPOTEX je zajištění papírových rolí přepravovaných na silničním nákladním vozidle nebo železničním voze.

Posledním typem protiskluzové podložky, kterou může naše společnost nabídnout zákazníkům je papírová protiskluzová podložka EK 80. Použitím této podložky se docílí maximální stability zboží ( nákladu ) na paletě, v přepravním obalu nebo nákladu v dopravním prostředku. Protiskluzový papír je 100% recyklovatelný, vhodný pro styk s potravinami, netoxický, bezpečný při opakovaném používání. Dodává se jako jednostranný nebo oboustranný, ve standardní gramáži 65, 155 a 270 g/m2 .

Přestože používání protiskluzových podložek má zásadní význam pro bezpečnost přepravovaných zásilek a minimalizaci nákladů na jeho zajištění, existuje ještě mnoho dopravců a přepravců, kteří tuto skutečnost podceňují. Důvodem může být neznalost základních fyzikálních zákonitostí z oblasti přepravního ložení, nechu měnit staré ložné postupy nebo neopodstatněné úspory při používání zajišovacích prostředků. Odpovědnost za přepravní ložení však musí motivovat veškeré pracovníky k zásadní změně.

O autorovi: Ing. Jaroslav KREJCAR, Ph.D. je technický ředitel a jednatel firmy EXCOLO zabývající se transportním balením.
  Pďż˝IDďż˝Nďż˝ KOMENT��E
Va�e jm�no Povinn� Text Povinn�
Kontaktnďż˝ email Povinnďż˝
Titulek p��sp�vku

   Zaďż˝krtnďż˝te pro nďż˝hled nebo nechte prďż˝zdnďż˝ po zveďż˝ejnďż˝nďż˝.
 
     
     
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002 - 2012 ProhlĂ­ĹženĂ­m obsahu akceptujete podmĂ­nky uvedenĂŠ ZDE Aktualizace: 22.05.2018 MAPA SERVERU