HOME > O PROJEKTU
Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
OBALY
 
 : DODAVATELÉ
 : PRODUKTY
 : POPTÁVKY Přidat
 : NABÍDKY
 : PRACOVNÍ MÍSTA
 : NOVINKY
 : PORADNA
 : DISKUZE
 : O projektu
 : NapiĹĄte nĂĄm
 : Inzerce
  PŘIHLÁŠENÍ  
  IČ  
  HESLO  
  CZ SK  
Nev�te heslo?
 


 SeĹĄĂ­vačky.cz

 SeĹĄĂ­vačky a kartonĂĄĹžnĂ­
 spony. E-SHOP

 www.sesivacky.cz

 Josef Kihlberg
 VĂ˝robce kartonĂĄĹžnĂ­ch
 seĹĄĂ­vaček.

 www.josef-kihlberg.eu

 MEZGER GmbH
 Specialista na ĹĄitĂ­
 kartonĹŻ a sponkovačky.

 www.mezger.cz

 
 
  O PROJEKTU  
     
 

Adres��Obal��e je nejrosďż˝hlej�� ďż˝esko-slovenskďż˝ obal��skďż˝ informaďż˝nďż˝ systďż˝m o firmďż˝ch a produktech vztahujďż˝cďż˝ch se k obalďż˝m a balicďż˝ technice. Projekt byl zahďż˝jen v srpnu 2002. Zahďż˝jenďż˝ pďż˝edchďż˝zela tďż˝m��  roďż˝nďż˝ p��prava podkladďż˝ a sbďż˝r dat o ďż˝eskďż˝ch a slovenskďż˝ch obal��skďż˝ch firmďż˝ch s vyuďż˝itďż˝m soukromďż˝ databďż˝ze obal��skďż˝ch firem.

Projekt Adres��Obal��e sleduje n�sleduj�c� c�le

  • nezďż˝visle, aktuďż˝lnďż˝ a kompletnďż˝ mapovat obal��skďż˝ sektor ďż˝eskďż˝ a Slovenskďż˝ Republiky
  • bezplatnďż˝ poskytovat shromďż˝dďż˝nďż˝ informace subjektďż˝m poptďż˝vajďż˝cďż˝m obaly a balicďż˝ techniku
  • sdruďż˝ovat a propagovat obal��skďż˝ subjekty ��astnďż˝cďż˝ se projektu
  • s podporou ďż˝lenďż˝ vyvinout mezinďż˝rodnďż˝ obal��skďż˝ portďż˝l

P�esto�e p�ed zah�jen�m projektu ji� existovalo n�kolik zdroj�, av�ak ne�pln�ch nebo placen�ch, strategie poskytov�n� slu�eb na Adres��Obal��e p�inesla brzy �sp�chy v podob�

  • vzniku nejrozsďż˝hlej�� veďż˝ejnďż˝ p��stupnďż˝ databďż˝ze obal��skďż˝ch firem, poptďż˝vek a produktďż˝
  • vzrďż˝stu nďż˝vďż˝tďż˝vnosti na vďż˝ce neďż˝ 350 unikďż˝tnďż˝ch nďż˝vďż˝tďż˝vnďż˝kďż˝ dennďż˝
  • stal se pracovnďż˝m nďż˝strojem obal���, zďż˝sobova��, vedoucďż˝ch expedic a vďż˝rob

Pokud chcete i vy za��t vyu��vat v�hod projektu m��ete svou firmu p�ihl�sit do projektu vypln�n�m formul��e .

Pevn� v���me, �e Va�e aktivn� ��ast na projektu p�inese i V�m zaj�mav� obchodn� p��le�itosti.

 

O PROVOZOVATELI

Provozovatel port�lu a autor projektu je Ing. Kuda Pavel - specialista na "End of Line" balic� technologie. V oboru balic� techniky pracuje od roku 1995.

N�zev firmy: Ing. Kuda Pavel - Adres�� Obal��e
Faktura�n� a po�tovn� adresa: Oty Kovala 1108
CZ-33441 Dob�any
I�O: 700 22 577 V�pis z �ivnostensk�ho rejst��ku
DI�: CZ7807144928 (Pl�tce DPH)
Bankovnďż˝ spojenďż˝ Reiffeisen banka a.s. expozitura Praha 
��slo ��tu - klasickďż˝: 451227001/5500  v mďż˝nďż˝ CZK
��slo ��tu - IBAN: CZ 9455 000 000 000 451227001   v mďż˝nďż˝ CZK
SWIFT: RZBCCZPP
ICQ: 166618769
Elektronick� adresa: post /zavin��/ adresarobalare /te�ka/ cz
 
     


  STATISTIKY PORTďż˝LU ON-LINE  
     
  Zďż˝kladnďż˝ audit nďż˝vďż˝tďż˝vnosti
Kompletn� p�ehled o n�v�t�vnosti dle auditu TopList
Je k dispozici ve form� PDF pouze pro �leny a inzerenty.


Obsah z�kladn�ch datab�z� projektu
Po�et registrovan�ch firem celkem 923
Po�et registrovan�ch firem �R 775
Po�et registrovan�ch firem SR 127
Po�et popt�vek 0
Po�et nab�dek 0
Po�et produkt� v obal��sk�m sborn�ku 1768
 
     


  SEZNAM ďż˝LENďż˝ PROJEKTU  
     
  Schenck Process s.r.o.
2LD Plastic s.r.o.
3M Česko, spol. s r.o.
3PACK s.r.o.
A 21, s . r.o.
A-BAL PLAST
A.A. Potištěné lepicí pásky s.r.o.
A.P.REUS spol. s r.o.
abala.eu stroje obaly folie s.r.o.
ABALEX, s.r.o.
ABRAHAM
ada
Adam Zavadil
ADIS CZ, s.r.o.
ADORAH, s.r.o.
AFK Plast s.r.o.
AGENTURA OSMA, spol. s r.o.
AGRO CS a.s.
Agro Ž.A.D. a.s.
AGROKOMPLET 2000 spol. s r.o.
AGROKOV, s.r.o.
AGROMEGA spol. s r.o.
AGROTECH - Ing. Zdeněk Blažek
AGROTREND spol. s r.o.
AJAX, výrobno obchodná činnos
Akart CZ spol. s r.o.
AL INVEST Břidličná, a.s.
ALBERTINA TRADING, s.r.o.
ALDA TRADE, s.r.o. - obalové materiály a obalová technika
ALEDETO s.r.o.
Aleš Podhorský
ALFA PLASTIK, a.s.
ALFA, spol. s r.o.
ALFUN s.r.o.
ALIVA s.r.o.
ALLEGRO
ALLPACK s.r.o.
ALPAK TRADE s.r.o.
ALPLA, s.r.o.
Alufix Slovakia,s.r.o.
Alvey Manex a.s.
AMBRA GROUP
AMIKO, s.r.o.
Amiwell Int. s.r.o.
AMPI, spol. s r.o.
AMPO s.r.o.
AMTAPE s.r.o.
AMTECO, spol. s r.o.
ANCORA PRAHA, s.r.o.
Andrea Švestková - ARIES - pila BRANTICE
Angel Company
Anna Dubovská
Anopack s.r.o.
API-NOVO-MACHINERY s.r.o.
APOS
APPEC ASTRO, spol. s r.o.
ARC TECHNOLOGIE, a.s.
ARIANE, a.s.
ARTTEC s.r.o.
ASTON ABORA
ASTOS, AŠ a.s.
ASTRO Vlašim spol. s r.o.
ATES, spol. s r.o.
ATIP, s.r.o.
ATRIMA spol. s r.o.
Audix,s.r.o.
AUTO MARTINA, spol. s r.o.
autodoprava DLOUHÝ stěhování
AVAS s.r.o.
AVIRUNION, a.s.
AVÍZO, s.r.o.
B&K-SK spol. s r.o.
B.I.F. - Velkoobchod a výroba obalů
B.K.S.-Slovakia,s.r.o.
B.T. s r.o.
BALEKO a partneři, s.r.o.
Balírny Ronex, s.r.o.
Ballet Europe s.r.o.
BALPACK s.r.o.
BALTECH, spol. s r.o.
BARCO, s.r.o. - čárové kódy, RFID & RTLS systémy
BARSINI,s.r.o.
Bartech, s.r.o.
BAUCH, NAVRÁTIL, s.r.o.
BBH ŠTÍTKÁRNA, spol. s r.o.
BEGASERVIS, spol. s r.o.
BELTECH s.r.o.
BEMA Lanškroun s.r.o.
BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o.
BETAZ s.r.o.
BEXIM PALETTEN s.r.o.
BEZENEK, spol. s r.o.
BFK, s.r.o.
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
Biobal-Šárka Skalická
BLANK a.s.
BLATINIE a.s.
BM plus, spol. s r. o.
BMP Bohemia Metal Produkt s.r.o.
Bohdan Mamula
BOHEMIA GRAFIA PRAHA
Bohemia Trade CZ s.r.o.
BOHEMIA ZNAK
BOHEMIA-PACK Slaný s.r.o.
BONA art, s.r.o.
BONITA - opr. vah
BONUS HK, s.r.o.
BOTTLING PRINTING S.R.O.
BRAMO, spol. s r.o.
BRANALDI s.r.o.
BRANOPAC CZ s.r.o.
BREJŠA JIŘÍ ROTTWEIS
BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
BRNĚNSKÁ DRUTĚVA, výrobní družstvo
BRNĚNSKÉ PAPÍRNY, s.p.
Bronislav Kuda K-Z-K
Bühnen GmbH & Co. KG
Burian Ludvík
BVV FAIR TRAVEL
C & C LÍNĚ spol. s r.o.
C. A. P., s.r.o.
CALIBRA - PAVEL ŠANDERA
Calibra CZ, s.r.o.
CARTONBOARD CASCADES, s.r.o.
CARU Praha s.r.o.
CASES VÉBR s.r.o.
CASIDO
CEBAL ČR, a.s., sdružení PECHINEY
cemre dairy equipment co.ltd
CHARLIE s.r.o.
CHATTUZA s.r.o.
CHEMOPETROL PENTAR, s.r.o.
CHEMOSVIT BOHEMIA, a.s.
Chemosvit Prochem s.r.o.
CHEMOSVIT, a.s.
CIMA-Zlín
CIMTO s.p. CO 3063, AZL 1075
CIVEST PRAHA s.r.o.
CODEWARE, s.r.o.
Colognia press a.s.
ColorCap Czech s.r.o.
Colorservice s.r.o.
COMPO, s.r.o.
COMPRESSED GAS s.r.o., kompresory-servis.sk
CONDI s.r.o.
COOPBOX EASTERN,s.r.o.
CORK JANOSA s.r.o.
COSMOTRON BOHEMIA, s.r.o.
Covers CD Ltd.
CS PACK s.r.o.
CYKLOPACK, spol. s r.o.
Czech Computer s.r.o
CZECH PLASTIC PRODUCTION, s.r.o.
D & P a.s.
D PLAST a.s.
D-MEDIA, s.r.o.
D.Cerenin
D.K.L. - Dřevovýroba Krásný Les M.Špiřík a bratři Liškové
Dajana-Dubcová Janka
DAMIRA CZ s.r.o.
DAPAS s.r.o.
DAPE spol. s r. o.
DAS spol. s r.o.
Dasym s.r.o
DATA-Software spol. s r.o.
DATASCAN, s.r.o.
DATEM,spol.s r.o.
David Kočí
DB DRUK TAPE
De Luxe
DEKOS R, s.r.o.
DELANA VD
Denipack , Denisa Vlčková
Derpal s. r. o.
DESNÁ, a.s.
DH-HUDEC
DHS s.r.o.
DHW TECHNOLOGIE, spol. s r.o.
Dinocommerce s.r.o.
DITES, spol. s r.o.
DITTO, s.r.o.
Dom techniky ZSVTS s. r. o.,
DOMAN Praha, s.r.o.
Donauwell CZ, s.r.o.
DOPLA PAP a.s.
DREPOS s.r.o.
Dřevařská společnost Mníšek s.r.o.
Dřevěné obaly
DŘEVO - PALETY - VLK, spol. s r.o.
Dřevo complet s.r.o - Výroba: dřevěné obaly, bedny, palety - Prodej: řezivo
DřevoDěl Kábrt
Dřevona Pučery s.r.o.
dřevovýroba HOLAS Josef
Dřevovýroba Dařina
Dřevovýroba Holz - ing. Ludvík Zemánek
DŘEVOVÝROBA RaP, s.r.o.
Drevovyroba Rudolf Mai
DRIAM TECHNOLOGY - NIROSTA
DRUTĚVA, výrobní družstvo
DRUŽSTVO VÁHA KLADNO
DS Smith Triss s.r.o.
Dubovský Jan - AVJ obaly
Duropack Turpak Obaly a.s.
Dušan Magyar - SLAVBIZ
DvB-AF s.r.o.
E.D.I. INTERNATIONAL GROUP LIMITED organizační složka
E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o.
Easternpak
Ecochem, a.s.
ECOFOL, s.r.o.
ECT - Holešov spol. s r.o.
ECTES, spol. s r.o.
EFEKT Plus Sp. z o.o.
EKO PET a.s.
EKO-CONTAINER SERVICE,s.r.o.
EKO-KOM, a.s.
EKO-SERVICE 2000 s.r.o.
EKOBAL Rožnov, spol. s r.o.
EKOBAL, s.r.o.
EKOBAL, s.r.o.
EKODAT CZ
EKOFOL spol. s r.o.
EKOMAT s.r.o.
EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
EKOPAK a.s.
Ekosta
EKOZ Domažlice
EKOZ Slovakia, s.r.o.
ELECT - ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY, spol. s r.o.
ELHAKAS - Ing. Havlíček Emil
ELLI print, spol. s r. o.
eluvio s.r.o.
EMBA, spol. s r.o.
enDetail, s.r.o.
EnviWeb s.r.o.
EPA a.s.
EPK Teknika Co., LTD.
EPRIN, spol. s r.o.
ERA - PACK, s.r.o.
Eracom spol.s r.o.
ESPRINT s.r.o.
ESROM s.r.o.
ETIFLEX, s. r. o.
ETIGRAF, s.r.o.
Etis Slovakia a.s.
ETKA s.r.o.
EURO BAGGING, s.r.o.
EURO VÁLCE CZ s.r.o.
EUROBAL spol. s r.o.
EuroGlass Group s.r.o.
Eurolis s.r.o. 
EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o.
Europe Starting Point s.r.o.
EUROPLAST G.F.K., s.r.o.
EUROPLAST, s.r.o.
EUROPRODUCT, s.r.o.
EVEL the packaging professional, s.r.o.
Exalt a.s.
ExBal s.r.o.
EXCOLO s.r.o.
EXIMPOTRANS s.r.o.
EXPEDIENCEs.r.o.
F. I. Z. spol. s r. o.
FAGUS, spol. s r.o.
FARDIS CZ, s.r.o.
FASSMANN Jaromír - papírna
Fatra, a.s.
FEIFER - kovovýroba, spol. s r.o.
FEPO-europalety s.r.o.
Ferma spol. s.r.o.
FERMET s.r.o.
FERROKONT s.r.o.
FINBAU a.s.
FINN-LEY VAKUUM, s.r.o.
FIORINI INTERNATIONAL CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Fipack s.r.o.
FLEXAPRINT, s.r.o.
FLEXON, spol. s r.o.
Flexoprint
FM SLOVENSKA
FOKUS-H s.r.o.
FOL-Obal s.r.o.
FOLPET s.r.o.
Formoplast Petr Sedláček
FORTE MYJAVA s.r.o.
FRANCŮ Luboš
František Kořínek
František Seidl - Wolf
Frantschach Industrial Packaging Czech a. s.
Frimark CZ,s.r.o.
FROMM Obalové systémy
Fromm obalové systémy CZ s.r.o.
FRUIT s.r.o.
FUJI ROBOTICS EUROPE
Futon Adhesive Tape Co.,Ltd
FYSE,s.r.o.
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. (AO210)
G-PORT, s.r.o.
GABEN, spol. s r.o.
GALAPACK s.r.o.
Gamaplast,s.r.o.
GAMEX a.s.
GAPA, s.r.o.
GARBURG CZ, s.r.o.
GATC s.r.o.
Gatopack, s. r. o.
GDK, s.r.o.
GEOZ GRAFIK sdružení
GH plus s.r.o.
GLOBALFOL s.r.o.
glue+more, s.r.o.
GM,spol.sr.o.
GMD-Dudáč Gustav
GNP s.r.o.
GOLD PACK
GOLD PACK spol. s r.o.
GPS Global Pack Service
GRAFOBAL s.r.o.
GRAFOBAL, a.s.
Grafokom s.r.o.
Grammage / Katarína Tvrdá
GRANITOL akciová společnost
GRD servis, s.r.o.
greiner, plastové obaly, s.r.o.,
GRIFIT s.r.o.
H MARKET
HABAčeK s.r.o.
Hafyso, s.r.o.
HAN - KARTONAŽ Vladimír Handlíř
HANA s.r.o
Hangzhou Well-Pack Material Co., Ltd.
Hanuz-ultrazvukové zariadenia
HARISO s.r.o.
HARMEN-Jozef HARMAŇOŠ
HAS CZ a.s.
HAUERLAND
HAVLÍK import - export s.r.o.
Hefei Bajin Trading Co.,Ltd.
Helap s.r.o.
Hellprint s.r.o.
HELPEX, s.r.o.
HERUS, s.r.o.
HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna
HOFA, s.r.o.
HOKA - VÝROBA A SERVIS VAH
Horsona,s.r.o.
HORT - inženýring, ing. Karel Hort
HSH CHEMIE s.r.o.
HUHTAMAKI ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
HV print s.r.o.
IDA servis s.r.o.
Ideal Mělník a.s.
Identcode s.r.o.
IDENTCODE, s.r.o.
IKAfol s.r.o.
IMMO-STAR s.r.o.
IMPRESS, a.s.
IMPRO
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Incheba, a.s. Bratislava
Info21, spol. s r.o.
InfoPORT s.r.o.
Ing. Alois Medek - Seku
Ing. Dušan Tripal - TRIPET
Ing. Harazím Vladimír,CSc - DREKOMA
Ing. Ivan Sliška S-PACK
Ing. Peter Ščerba
Ing. Petr Zahradník - KDZ KM
Ing. Radim Fronc - AVI PRINT
Ing. Rudolf Mašek - balicí a zpracovatelské stroje
Ing. TomᚠHavlíček-TH-matp-90
ing.Josef Pipa
Ing.Karel Pálka
Ing.Luboš Sobotka
Ing.Radomír Lesák
ING.ROMAN KOPECKÝ - ROKOPACK
Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT
INGOTTO,spol.s.r.o
INHACO, spol. s r.o.
INISOFT s.r.o.
Inline Czechia s.r.o. - potravinářské obaly
INOVAC s.r.o.
INSTAL SECTOR
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Intech s.r.o.
INTEGRAF, spol. s r.o.
International Metal Plast spol. s r. o.
INTEROBAL k.s.
Interroll CZ, s.r.o.
INTRIS s.r.o.
Invest Consult spol, s r.o.
invos , spol. s r.o.
ipb-baier, s.r.o.
IRISA, v.d. Vsetín
Itoss,s.r.o.
Ivan Vlach - sdružení VAREX
Ivanka Mašíčková
J&B Josef Blažek
J+M ORLOVI
J.P. PLAST, s.r.o.
JAKOB, s.r.o.
Jan Kašník - DIXI
Jan Kolář - FOLIE, PLACHTY
Jaroslav Semrád
Ján Bolech
JE Plast s.r.o.
Jehlářová Alena-ALKA
Jet Service, s.r.o.
JIHOČESKÉ TISKÁRNY, a.s.
Jilesen Plastics s.r.o.
JILOS HORKA, s.r.o.
Jingcheng Plastic Weaving Co., Ltd.
Jiří Sušír - Zámečnictví
Jiří Konečný - Laugart
Jiří Malý-Pronto
Jiří Procházka - JPS
Jiří Slavík - MikroS
Jitka Sadílková - SISA
Jitka Vojtilová
Jizerská dřevařská společnost s.r.o.
JK plast
JMZ - CARTONEX spol. s r.o.
JOPELO
Josef Dostál-DOMIKO
Josef Pařenica
Josef Vojtíšek - Dřevokomplex
JS Trade Slovakia s.r.o.
JSC SkyPlast
JSS-OBAL SERVIS s.r.o.
JUBAL
JUTA, a.s.
JUTECH, s.r.o.
K.A.RT, spol. s r.o.
K4 plastic v.o.s.
Kadlec Štefan - Výroba obalov z plastov 
KADLEC, s.r.o. - váhy Opava
KAMPI OFFICE, v.d. - kancelářské potřeby
Kappa Packaging Czech, s.r.o.
Karel Kalina Obaly
KARSONA - DM s.r.o. - výroba kartonáže
KART Zlín s.r.o.
KARTEX, spol. s r.o.
Karton P+P
KARTON plus, spol. s r.o.
KARTON SERVIS s.r.o.,
Kartonហ- Chromý Lubomír
KARTONÁŽ - KOKLAR s.r.o.
KartonហJiří Vítek
KartonហMichálek
KARTONÁŽKA
KARTONIE s.r.o.
KARTONY-OBALY s.r.o.
kArtpen s.r.o.
KASST
KAVALIERGLASS, a.s.
KCR, s.r.o.
KEKO TRADING spol. s r.o.
Kesidisová Věra
KODA s.r.o.
KODYS, spol. s r.o.
KOHAP s.r.o.
KOOBAL s.r.o.
KOREKTA, spol. s r.o.
KORONA Lochovice, spol. s r.o.
KOROX-office market,s r.o.
KORSA s.r.o.
Korsnäs Packaging s.r.o.
KOSAŘ PETR
Kosmea 2000, s.r.o.
KOVAR s.r.o.
KPM CARE s.r.o.
KPZ - Váhy, s.r.o.
Králíček, s.r.o.
Krištof Miroslav
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
KROCEK CZ, s.r.o. - Váhy
KROLL - obalový servis, s. r. o.
KROSS, s.r.o.
KRPA PAPER, a.s.
KSK TOOLS, s.r.o.
KUDA PACKAGING
KUPO CZ, s.r.o. distribuce nádobí na jedno použití
Kuruc Company spol s r.o.
Kv. Řezáč, spol. s r.o.
LABEL DESIGN, a.s.
Lada
Ladislav Janda
LAGRIS a.s. Luhačovice
LANA Beránek s.r.o.
LANEX a.s.
LANORP s.r.o.
LAO průmyslové systémy s.r.o.
LEHOR, s.r.o.
Leonardo Technology - Automatizace průmyslového značení
Lepíky s.r.o.
LESYCO, a.s.
Level Pro a.s.
LFM-servis s.r.o.
Lian Tiee Machinery Industrial Co., LTd.
LIBOR ULRICH-KARTONÁŽ
LIFTEC SK, s.r.o.
LightGate a.s.
Ligma - Direkt s.r.o.
LIKOP, s.r.o.
LINARTS s.r.o.
Lineta
LIPED s.r.o.
Litobal s.r.o.
LOGIS průmyslové obaly, a.s.
LOJEK
LOKART s.r.o.
Luděk Mareš LMD
Lumax
LUX-PTZ s.r.o.
M + M Rýmařov s.r.o.
M&L OBALY
M+S Trading SK s.r.o.
M-pack, s.r.o.
M.A.S.H. s.r.o.
M.I.P. Group, a.s.
M.J.Maillis Czech, s.r.o.
M.J.MAILLIS, SLOVAKIA, s.r.o.
M.NAVY, s.r.o.
MADO TRADE s.r.o.
MADOM - Marta Janků
MAGNUM - NORD s.r.o.
MAIL STEP s.r.o.
Malex s.r.o.
MANUTAN s.r.o.
MAPO
Marek Glabasnia
Marián Focko
Marián Žinkovič-ANDRES
MARK bal
MART v.o.s.
Marta Janků
MARTEX - Ing. Špalek Hubert
MARTIN POVAŽAN - KOVOVÝROBA
Martina Strolená, UNIOBAL Josef Michálek
MAT-Obaly,s.r.o.
MATUL s.r.o.
MB KARTON spol. s r.o.
MD LEVEL s.r.o.
MEDIO BRAND s.r.o.
MEOTIDA TP spol. s r.o.
MERS spol. s r.o.
MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o.
Mgr. Leona Meindlová
Michal Krejčí - PACKSERVIS
Michal Voleček - MIPLAST
MIKES s.r.o.
MIKROBAL Plzeň
MikulᚠPapp TIK-TAK
Milan Trlica TERMIL
Miloslav Kulhaj-KARDO
Miloslav Vlk s.r.o.
MINIPAK s.r.o.
MINOR Plus s.r.o.
MIOS CZ s. r. o.
MIPAP - Mičík Karel
MIPEL, s.r.o.
MIRAI s.r.o., TEXTILNÍ ETIKETY, SAMOLEPICÍ ETIKETY NA KOTOUČÍCH
MIRO PLAST Cizek, s.r.o.
MIROSLAV BAJGAR Severní čechy
Miroslav Bartoň
Miroslav Oubrecht
Miroslav Peser S&P
MOBAL, s.r.o.
Model Obaly a.s.
Model Obaly s.r.o. - Slovensko
Mondi Bupak s.r.o.
MONZA CZ, s.r.o.
MORAplast s.r.o.
MOTORON s.r.o.
MPM TRADE, spol. s r.o.
MRÁZEK VÁCLAV - servis vah
ms packaging
MYTERIO
NATE - nápojová technika a. s.
NAYAB PAPER & GRAPHICS
NeOmA s.r.o.
NETTO Electronics, s.r.o.
NITRAGOLD spol. s r.o.
NOČELI BOHEMIA s.r.o. - NOVÝ BOR
NOMATECH s.r.o.
NORDSON CS, spol. s r.o.
NOSLUŠ
NOVÁ HU - Válcovna za studena, spol. s r.o.
NOVPLASTA CZ, s.r.o.
Novplasta,s.r.o. - Slovensko
NOVUM INDUSTRY, s.r.o.
OBAL - VOGEL & NOOT a.s.
OBAL CENTRUM, s.r.o.
OBAL PRINT, s.r.o.
Obal-Vogel & Noot,a.s.
OBALEX Znojmo a.s.
OBALKARTON s.r.o.
Obalove-Materialy.cz - TAVOČER s.r.o.
ObalPak DP-Tools s.r.o.
ObalPro, s.r.o.
OBALSERVIS s.r.o. - BRNO
OBALY Blatná, s.r.o.
OBALY ČESKO s.r.o.
Obaly Dirmax
Obaly Morava, a.s
Obaly Sláma
OBALY TRNAVA, spol. s r.o.
Obaly Vysočina s.r.o.
Obchodní Tiskárny, a.s.
OBRETA NEPOMUK
Océ-Česká republika, s.r.o.
Odborné učiliště a Praktická škola Brno
ODES s.r.o.
Odra trading spol.s r.o.
Okart,s.r.o.
Oksal s.r.o.
OLŠANSKÉ PAPÍRNY, a.s.
Omega plast, s.r.o.
OPAVLEN OPAVA, a.s.
OPEX obaly s.r.o.
OPTIMA,a.s.
ORPA Papír a.s.
ORPA, a.s.
OSAPO, s.r.o
Oskar plast, s.r.o.
OSTROH, spol. s r.o.
OSVik, spol. s r.o.
OTROKOVICKÉ PAPÍRNY,a.s.
OTTO Industrie, spol. s r.o.
Ozrz s.r.o.
P&M REGINA, spol. s r.o., velkoobchod s obalovým materiálem
Pack East,s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
PACK SLOVAKIA s.r.o.
PAGLIERANI - ITALMEC s.r.o.
PALECO - PAPÍROVÉ TAŠKY
Palet Pro s.r.o.
PALETOBAL Benešov v.o.s.
PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o.
Papcel Used Machinery
PAPTEC, spol. s r.o.
Pavel Kubát - výroba obalů
Pavel Mikulka-LPM , Poradenství a výroba obalů z plastů
Pavel Navrátil
Pavel Pavlík-Eko Morava
Pavel Selmbacher
Pavel Voldřich - Nixe
PEBAL s.r.o.
PEMAR spol. s .r.o.
Pemaspol CZ,spol.s r.o.
PEMAX PRINT, spol. s r.o.
PENOPOL CZ s.r.o.
PENTA - SERVIS, spol. s r.o.
PERGAMENKA PRAHA s.r.o.
PEROUTKA MARTIN
Peter Kollárik - KOLLT
PETPAK
Petr Bílík - truhlářství
Petr Hepnar - Váhy a vážicí systémy
Petr Olšar - dřevovýroba
Petr Žák PZrecyklink
Petruzalek s.r.o.
Petružalek s.r.o., Slovensko
PILA KRNOV, spol. s r.o.
PLASTEX,s.r.o.
PLASTIKA,a.s. Nitra
PLASTKON PRODUCT s.r.o.
PLASTOBAL Mráček Bohuslav
PLASTOL
Plastové Přepravní Obaly s.r.o.
PLASTYKO WORD s.r.o.
PM - Váhy
POEX Velké Meziříčí, a.s.
Polfin Ploština s.r.o.
Polygraphy service s.r.o.
POLYSACK ICT, s.r.o.
POLYTEX, spol. s r.o.
Pomlenyi - obchod-gastro.cz
PORTÁŠ, v.d.
potisk pásek s.r.o.
Použité Stroje MachinePoint
Pragoline s.r.o
PRAGOMETAL, spol. s r.o.
PRESS KF, s.r.o.
PRIVEST s. r. o.
Pro-Pack, Květoslava Špátová
Pro-SOLO s.r.o.
PROBALTAPE
PROBAS, s.r.o.
Prodirect s.r.o.
PRODUCT CZ, s.r.o.
PRODUKT SYSTEMS s.r.o.
Profi Pack s.r.o.
PROFIBAL
PROFIBAL Jihlava s.r.o.
Profiobal s.r.o.
Proll-Tech
PROTRADE s.r.o.
PROWELL s.r.o.
PRŮMYSLOVÉ OBALY & SUROVINY, spol. s r.o.
První obalová společnost, s r.o.
Purgina, s.r.o.
PUTO, s.r.o.
PVD - Talášek s.r.o.
QWEST CZ, s.r.o.
R - Global
R&B Mědílek spol. s.r.o.
R&K spol. s r.o.
R.F. Obaly s.r.o.
Rajapack s.r.o.
RAMIN-Žilecký Pavol,Ing.
RAPHIA s.r.o
RATHGEBER k.s., štítky, etikety a mnohem více...
REALEX International s.r.o.
Redusch
REGULACE - VÁHY - SYSTÉMY, spol. s r.o.
Remaplast, s.r.o.
REZTA v.o.s.
Richtr & Co., s. r. o.
RIJAT s.r.o.
RIKO, s.r.o.
Robatech CZ s.r.o.
Robert Bubík -Truhlářství
ROBEX DK s.r.o.
ROLOFOL s.r.o.
Rolsed s.r.o
RONAX DEVICES s.r.o.
RONEX, s.r.o.
Rostislav Mahdal - ROSMA
Rovyna s.r.o.
Rozsypal Zdeněk-EKOOBAL
Rulka Obchod s obaly
Rybár
S&CH TRADE CZ, s.r.o.
S&K LABEL, spol. s r.o.
S&P PAL
SAHM s.r.o.
SALE - velkoobchod a výroba obalů
saltom
SAMA s.r.o.
SAMbag Ekology,s.r.o.
SAPO
SARTALEX Liberec
SATEC, s.r.o.
SCHNEIDERSÖHNE PAPIER Praha spol. s r.o.
Schoeller Allibert s.r.o.
Schur Flexible Poland Sp.z o.o.
SDP Logistics s.r.o.
Sdružení chráněných dílen Vrbno pod Pradědem
Sdružení HEMAX
Sdružení VD Kartonហa balení - CAPA
SE-MI service, a.s.
SEALED AIR s.r.o.
secura
Select-JMC spol. s r.o.
SELECTRA spol. s r.o.
SELLIER & BELLOT, a.s.
SELVA - VÁHY
Sentis s.r.o.
Septima, s.r.o
Servis a montáže vah Děčín
SERVIS VAH - Pavel Klíma
SERVIS VAH Jiří Bláha s.r.o.
SERVISBAL OBALY, s.r.o.
SEVEROČESKÁ PAPÍRNA s.r.o.
SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o.
SHP Harmanec, akciová spoločnos
SIDONIUS palety s.r.o.
Signopack s.r.o.
SILENT-CZECH spol. s r.o.
SKANPAK, spol. s r.o.
SKLOSTROJ Turnov CZ, s.r.o.
SLIVKA group, s.r.o.
Slovakor Industry a.s.
SLOVPACK, spol. s r.o.,
SLOVTRADE - OBAL a GRAFIK spol. s r.o.
Slunap s.r.o.
Solid Czech
SOLOMAT spol. s r.o.
SOLPAP,s.r.o.
SOMA spol. s r.o.
SOTALLIA a.s.
South Bohemia Star
Splast s.r.o.
SPUR a.s.
Stabilplastik,spol.s.r.o.
Stama Zlin
STAMAK TRADE s.r.o.
Stanislav HORÁK- TF&W plast
STAPAK, spol. s r.o.
STARPACK s.r.o.
STAVOMONT SP Snina,s r.o.
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost (SZZPLS, a.s.) (AO206)
STEINBAUER LECHNER s.r.o.
STEJPRO
STI Česko s.r.o.
STOPLAST s.r.o.
STORSACK BOHEMIA s.r.o.
STRAND, s.r.o.
STRAPPING s.r.o
STRATI spol. s r.o.
Stredná odborná škola Ružomberok
Střední průmyslová škola  
Strojbal s.r.o.
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (AO202)
STS Prachatice a.s.
STUDAS s.r.o.
SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
Svaz průmyslu papíru a celulózy
Svět tašek s.r.o.
Svitap J.H.J. spol. s r.o.
SYBA obalová asociace
Štefan Smolen - KASO
ŠTĚPANOVSKÝ, a.s. 
ŠUSTR - PLASTOVÉ OBALY
T - STAV, s.r.o.
T M T spol. s r.o. Chrudim
TALPA, spol. s r.o.
Tama-darčekové a obalové materiály
TART, s.r.o.
TAŠKY.CZ
TBA Plastove obaly s.r.o.
TECHNOBAL-SALA s.r.o.
Technology Morava, s.r.o.
TECHNOLOGY s.r.o.
TECHNOLOGY-SLOVAKIA s.r.o.
TECHNOLOGY-WEST s.r.o
Technopack s.r.o.
TECHNOPACK-SLOVAKIA s.r.o.
Tecnocap s.r.o.
TEKA v.o.s.
Tenez a.s.
TERINVEST
TERMAX, s.r.o
TERMOLAN CZ
tesa tape s.r.o.
Tetra Pak Česká republika s.r.o.
TETRA PAK Slovensko,a.s.
THIMM Obaly, k.s.
THIMM Service k.s.
THL Group s.r.o.
Thomas Verpackungen Union s.r.o.
THT music technic
TIK Slovakia s.r.o.
TILIA dřevovýroba - Šárka Uvírová
Tip Paper spol. s r.o.
TIP TOP PRACHÁR
Tirupati Inks Limited
TL-Tatralak, s.r.o.
TomᚠBUCHNAR - OBALSERVIS
TomᚠLöbl
TOMOS Praha, a.s.
Tomra s.r.o.
TONAVA, akciová společnost
TONER RL spol. s r. o.
TOP TISK
Topožský + Hejduk spol. s r.o.
Toppy srl
Toppy srl
TOREX Bohemia s.r.o.
TRAMAZ, a.s.
TRANSPA CZ, s.r.o.
TRIAPEX EXPORT s.r.o.
Triapex s.r.o.
Tridas s.r.o.
TRIGA partners s.r.o.
TRIV - sahovanie
Tubell s.r.o.
TVAR výrobní družstvo Pardubice
U-TRANSFORM CZ a.s.
UGRIN PACK N. A. P. spol. s r.o.
UNICODE M&D, spol. s r.o.
Unipap - Slovensko
UNIPAP a.s.
UNIPLAST,s.r.o.
UNIPROX, s.r.o.
UTILCELL, s.r.o.
V+L-MAIS Zlín, sdružení
V-PLAST, s.r.o.
VABA PLUS-TRADE, s.r.o.
VALLOS s.r.o.
VAMONT U & D v.o.s
VAN GILLERN, s.r.o.
Václav Dufek
VÁHOSERVIS, s.r.o.
VÁHY KOLÍN, spol. s r.o.
VEIT ELECTRONICS
Veletrhy Brno, a.s.
Velkoobchod Jiří Kraetzer
VELPLAST, a.s.
VELS - vážicí elektronické systémy s.r.o.
VELTEKO, s.r.o.
VENA-V
VERNEROVÁ DANA
VERVA-Tech s.r.o.
VETA Malenovice, s.r.o.
VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s.
VISCOFAN CZ s.r.o.
Vladimír ŠAFR
Vodicová Věra - dřevovýroba L.I.V.
Vöhringer engineering
VP Bohemia, s. r. o.
VrBen
VŠEOBAL - Jiří Kovář
VVV System s.r.o.
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola
VYVA PLAST, s.r.o.
WALTER A SYN, a.s.
Wanzl spol. s r.o.
WENTUS s.r.o.
Westvaco Svitavy s.r.o.
WHP TECHNIK s.r.o. - čárové kódy
Wolters Packaging Czech s.r.o.
WORLD OF BUSINESS s.r.o.
WRAP, s.r.o.
WrapCo s.r.o.
www.ballet.cz s.r.o.
YNNA spol. s r.o.
ZARGES CZ, s.r.o.
Zavřel Petr
Združená stredná škola polygrafická, Bratislava
ZERO a spol, s.r.o.
ZLP s.r.o.
Zopa - Zolnai Peter                     
 
     
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002 - 2012 ProhlĂ­ĹženĂ­m obsahu akceptujete podmĂ­nky uvedenĂŠ ZDE Aktualizace: 22.05.2018 MAPA SERVERU